"A tökéletesség aránytalansággal is járhat

párban, a szépség csak arányos lehet."
- Johann Wolfgang Goethe -

Vágány-Szerviz Kft.

1046 Budapest, Sporttelep u.18.
06 1 231 0530
06 1 370-3771
vaganyszerviz@t-online.hu
www.vaganyszerviz.hu
https://www.facebook.com

TERVEZÉSEK

Vasúti pályák, vágánykapcsolatok, pálya alatti keresztezések tervezése

Közforgalmú nagyvasutak tervezése
Iparvágányok tervezése

Gépészeti berendezések tervezése

Technológiai gépészeti berendezések szilárd, folyékony és gáznemű anyagokhoz
Technológiai folyamatokhoz acélszerkezetek tervezése
Vasúti vagonokból ki- és beemelő berendezések tervezése
Tartályok és csővezetékek tervezése
Vasúti vagonmérlegelő berendezések tervezése
Technológiai folyamatokhoz vagonmozgató berendezések tervezése

Vasúti mozgások szabályozására szolgáló biztosító- és tolatásvédelmi berendezések

vasúti vagonok, járművek mozgásával, technológiával összefüggő biztosító- és jelzőberendezések
Technológiai folyamatokkal összefüggő tolatásvédelmi berendezések
Szalóki zár a tolatásvédelmi berendezésekhez /szabadalmi oltalom/
Talajmechanikai fúrások, vizsgálatok, labormunka

Környezetvédelmi törvényi előírások kielégítésére berendezések tervezése

Védőtálcák /vasbeton, acél, műanyag, rákent bevonatok stb/ tervezése
Térburkolatok, padozatok, úttervezés
Burkolatokon, védőtálcán keletkező csurgalék elvezetés, kezelés tervezése
Víz- csatorna ellátás tervezése
Védőtetők, védőépületek, kezelőépületek tervezése

Villamos tervezések

Elektromos energia ellátás tervezése
Vasúti térvilágítás tervezése
Katódvédelem, villámvédelem, stb. tervezése

Vasúti mozgások utasításai, rakodó berendezések kezelésére szolgáló utasítások

Kiegészítő szolgálati utasítások helyi vasutakra
Technológiai berendezések kezelési utasításai
Tolatásvédelmi berendezések kezelési utasításai

ENGEDÉLYEZTETÉSEK

Engedélyköteles létesítmények engedélyeztetései

Tervezések
Vasúthatósági létesítési engedélyek ügyintézése
Szakhatósági hozzájárulások ügyintézése
Építés utáni használatbavételi engedélyek ügyintézései
Lejárt használatbavételi engedélyek ügyintézései

ÉPÍTÉSEK

Vasúti pályák, vágánykapcsolatok, pálya alatti keresztezések megépítése

Közforgalmú vasutak építése saját vagy más tervek alapján
Iparvágányok építése saját vagy más tervek alapján
Gépészeti, technológiai berendezések építése

Technológiai berendezések megépítése szilárd, folyékony és gáznemű anyagokhoz
Acélszerkezetek gyártása, beépítése
Emelő berendezések beépítése
Tartály és csővezetékek beépítése
Mérlegelő berendezések beépítése
Vagonmozgató berendezések gyártása, beépítése

Vasúti mozgások szabályozására szolgáló biztosító- és tolatásvédelmi berendezések

Biztosító- és jelzőberendezések gyártása, beépítése
Tolatásvédelmi berendezések gyártása, beépítése
Szalóki zár a védelmi berendezésekhez /szabadalmi oltalom/ gyártása, beépítése
Talajmechanikai fúrások, vizsgálatok, labormunka elvégzése

Környezetvédelmi berendezések építése

Védőtálcák /vasbeton, acél, műanyag, rákent bevonatok/ megépítése
Térburkolatok, padozatok, utak építése
Burkolatokon, védőtálcán keletkező csurgalék elvezetés, kezelés építése
Víz- csatorna ellátás építése
Védőtetők, védőépületek építése

Villamos építések

Elektromos energia ellátás építése
Vasúti térvilágítás építése
Villámvédelem, katódvédelem stb. építése

Vasúti mozgások, rakodó berendezések kezelésére szolgáló utasítások elkészítése

Kiegészítő szolgálati utasítások helyi vasutakra
technológiai berendezések kezelési utasításai
tolatásvédelmi berendezések kezelési utasításai

VASUTAK FENNTARTÁSA, FELÜGYELETE
Vasúti törvény előírása alapján, a Központi Közlekedési Felügyelet által jóváhagyott Iparvágányok Szolgálati Utasítása előírásai szerint az iparvágánnyal, gépészeti, biztosító- és védelmi berendezéssel rendelkező társaságoknak KÖTELEZŐ jelleggel úgynevezett pályafelügyeletet kell végeztetniük.

Iparvágányok pályafelügyelete törvényi előírás szerint
Iparvágányok karbantartása
Iparvágányhoz tartozó egyéb létesítmények: rakodók, támfalak, hidak, átereszek, árkok stb felügyelete
Jelző- és biztosító, valamint védelmi berendezések felügyelete, karbantartása

PÁLYAFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

VASUTAK FELÜGYELETE, FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE

A Vasúti törvény előírta, hogy az iparvágányokat és azokat kiszolgáló létesítményeket állandó jelleggel ellenőrizni, felügyelni kell. A közlekedési tárca és a MÁV Vezérigazgatóság összeállították az „Iparvágányok Szolgálati Utasítása” kiadványt, amely tartalmazza az Iparvágány szabályzatban és a közforgalmú vasutakra érvényes F.1. számú Jelzési Utasítás, és az F.2. Forgalmi Utasítás vonatkozó részeiben foglalt előírásokat.
Az Utasítást a Közlekedési Főfelügyelet 6535/0990. szám alatt hagyta jóvá.

Az „IPARVÁGÁNYOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA” hatálya kiterjed:

Közforgalmú vasúthoz közvetlenül vagy közvetve csatlakozó valamennyi keskeny, rendes és széles nyomtávolságú iparvágányra.
Közforgalmú vasúthoz kapcsolódó, csak tisztán belső szállítási célokat szolgáló belső vasútüzemre.

AZ UTASÍTÁS TARTALMA többek között:

Tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek megtartásával az iparvágányokon végezhető belső vasútüzemi kocsi mozgatások balesetmentesen és üzembiztosan végrehajthatók.

Ismerteti azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az iparvágányon kocsi mozgatást végezhessenek, továbbá az alkalmazott létesítményeket, berendezéseket, jelzőket, jelzőeszközöket és munkaeszközöket, amelyek helyes használatával a dolgozók munkájukat biztonságosan elvégezhetik.

Az IPARVÁGÁNYOK SZOLGÁLATI UTASÍTÁSA XV. Fejezete foglalkozik az iparvágányok pályafelügyeletével.

612. pont

A műszaki pályafelügyelet feladata az iparvágány hálózat és tartozékainak ellenőrzése.
Az iparvágány pályafelügyeletéről az engedélyes saját tevékenységén belül, vagy szerződéses megbízottja útján köteles gondoskodni.

613. pont

Műszaki pályafelügyeletet vágánygondozói, pályamesteri és vasút üzemvezetői szinten kell ellátni.

Az Utasítás tartalmazza:

a műszaki pályafelügyelet végrehajtásának a módját, gyakoriságát.
a pályafenntartás /karbantartás/ végrehajtásának módját és gyakoriságát
a kötelezően vezetendő nyomtatványokat az ellenőrzések, mérések rögzítésére
tartalmazza az iparvágány tartozékainak a felügyeletére vonatkozó előírásokat, a támfalak, hidak, rakodó, átereszek, árkok, stb. esetén

Az iparvágányon működő jelző- és biztosítóberendezések, rátolás elleni védelmi berendezések ellenőrzésére, felügyeletére és karbantartására vonatkozóan a MÁV TB. 1. számú Utasításban vannak az előírások.

A VÁGÁNY-SZERVIZ KFT erre a tevékenységre is minőségirányítási rendszert vezetett be.

Az EN ISO 9001:2000 tanúsítvány alapján a tevékenységi kör:

VASÚTI VÁGÁNYOK ÉS GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEINEK TERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE, PÁLYAFELÜGYELET

A VÁGÁNY-SZERVIZ KFT 1995-től folyamatosan végez pálya és biztosítóberendezés felügyeleti tevékenységeket. Az előírt szakmai képzettséggel rendelkező alkalmazottjai vannak, akik az utasítások szerint képesek elvégezni az előírt tevékenységeket.

A KÖZPONTI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET VASÚTI FELÜGYELET minden használatbavételi eljáráson alapfeltételként kéri az engedélyestől a pályafelügyeleti tevékenységről szóló folyamatos szerződést, és a pályafelügyeleti nyomtatványokat.

A folyamatos pályafelügyelet hiányában a Központi Közlekedési Felügyelet VASÚTI FELÜGYELET a használatbavételi engedélyt nem adja meg, illetve visszavonja a meglévőt!

A VÁGÁNY-SZERVIZ KFT az alábbi társaságoknál végzi az engedélyes és a vasúti hatóság megelégedésére a pályafelügyeletet, és ahol van, ott a biztosítóberendezés felügyeletét.

Ezek a társaságok:

DUNA-DRÁVA Cement Kft Váci Gyár
ERECO Rt
Budapesti Erőmű Rt Újpesti Erőmű
NABI Rt
GE Hungary Rt Vác
AGROKER Kft Eger
Lambda Systeme Kft
Első Vegyi Industria Rt
HERBA ’98 Kft

Az iparvágányok felügyeletére, karbantartására, üzemeltetésére, oktatásokra, vizsgáztatásokra és a még felmerülő ezernyi kérdésre szívesen adunk választ, segítséget. Ezúton is felhívjuk a honlapot böngészők szíves figyelmét, hogy az iparvágányosoknak van egy érdekvédelmi szervezete, ahol szintén kapnak segítséget a problémáik megoldására.

A szervezet neve „IPARVÁGÁNYHASZNÁLÓK SZÖVETSÉGE”. 1062 Bp. Podmaniczky u. 28.

Elérhetősége: a 06+1/302 84 84 telefonszámon, vagy a http://www.ihsz.hu/ honlapon

SZAKTANÁCSADÁS, TANULMÁNYTERVEK

Iparvágány létesítése előtti szaktanácsadás a megjelölt beruházási cél legjobb megvalósíthatóságának a kiválasztására
A cél elérésének, megvalósíthatóságának a feltérképezése tanulmányterv formájában
Megépített létesítmények fejlesztési elképzeléseinek a kialakítása, kapacitásvizsgálatok
Forgalmi üzemi vizsgálat, tanulmány az optimális vágányhosszok, vágányszámok kialakítására a technológiai igényeknek megfelelően mind meglévő, mind tervezés alatti létesítménynél

FÖLDMUNKÁK

Nagytömegű földmunkák végzése
Építmények bontása

EGYÉB ÉPÍTÉSEK

Útépítések Lakó- és üzemi épületek, csarnokok tervezése, építése
Szakipari munkák elvégzése
Építészeti üvegezési munkák


Vasúttervezés,- építés, iparvágány-, rakodó- és 
						biztosítóberendezések építése - karbantartása, pályafelügyelet, vasúthatósági 
						engedély ügyintézése, szaktanácsadás, Vágány-Szerviz Kft. 2021

Vágány-Szerviz Kft.

Elolvasom

Ezekre még szüksége lehet?!